„ПРОВАДСОЛ“ ЕАД, базирана в град Провадия, обяви организирането на срещи за обществено обсъждане на предстоящ проект. Събитията ще обхванат доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за предложението за инвестиция в изграждането на два експлоатационни сондажа със съпътстващи съоръжения и комуникации.

Представителите на фирмата ще бъдат на разположение за дискусия на следните дати и места:

Абонамент за новините в Google

  • 18.03.2024 г. от 10:00 ч. в пенсионерския клуб на с. Бозвелийско;
  • 19.03.2024 г. от 10:00 ч. в залата на кметството на с. Тутраканци;
  • 22.03.2024 г. от 10:00 ч. в зала №119 на община Провадия.

Докладът за ОВОС и всички съпътстващи документи ще бъдат достъпни в работни дни от 13.02.2024 г. между 10:00 и 16:00 часа в община Провадия, стая №105, както и в кметствата на с. Бозвелийско и с. Тутраканци.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 5 април

Писмени становища могат да бъдат изпратени до община Провадия, както и до Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, на адрес: гр. Варна – 9002, ул. „Цани Гинчев“ № 7, офис 2, или да бъдат представени по време на срещите за обществено обсъждане.

За контакти и допълнителна информация относно общественото обсъждане, заинтересованите лица могат да се свържат с Ивайло Иванов, Началник на отдел „ООС“, на телефон: 05199/5246, мобилен: 0898777159, факс: 05199/5301, или по имейл: [email protected].

Абонамент за новините в Telegram