Три важни теми и проблеми за общините от област Варна бяха на вниманието на поредната работна среща между кметовете от 12-те общини в областта, която се проведе под домакинството на Община Варна. Възможностите за финансиране на проекти с участието на общините, въпроси, свързани със събирането на туристическия данък и проблемите на здравеопазването в общините от областта събраха в Заседателната зала на Община Варна кметове и екипи от 8 общини – Аксаково, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик и Суворово.

Областният информационен център представи пред общинските екипи програми, проекти и възможности за кандидатстване през настоящата година. Общините Ветрино, Вълчи дол, Варна и Дългопол вече са се възползвали от Програма „Околна среда“ за финансиране на подготвени от тях проекти, някои от които в областта на рециклирането и биоразградимите отпадъци. Изключително големи възможности за финансиране на проекти и инициативи в областта на здравеопазването, инфраструктурата и насърчаване на предприемачеството дава и Програма „Развитие на регионите. Община Варна е единствената, която е представила проект пред тази програма.

Абонамент за новините в Google

Бяха презентирани и други програми, като „Черноморски басейн“, „Дунавски регион“, „Урбат“, ИНТЕРЕГ – „Средиземноморски басейн“ и други, които дават възможности на малките общини да реализират проекти в партньорство за обмяна на опит, добри практики, сближаване на градове с различни профили.

Димитър Иванов – член на Борда на Европейския съвет по иновациите представи пред участниците в срещата възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти, свързани с иновации, развитие на стартъпи и технологии. Експертът препоръча на общините при изготвянето на проектни предложения да се кооперират с университети и да представят съвместни проекти за развитие на иновации в различни области. Само за 2024 година бюджетът за такива проекти, реализирани между общини, училища, университети, НПО и администрации възлиза на 1 млрд и 200 млн  евро. България има пълната подкрепа на ЕК по иновациите, за да развива проекти в тази посока, свързани с обмяна на опит, трансфер на знания, коопериране между общини от различни европейски държави или изграждане на регионални иновационни долини.

Важна тема от днешната среща бе и тази за киберсигурността на информационните системи на публичните институции, каквито на общините. Експертът Кремен Христов представи пред участниците Директивата „Мрежова информационна сигурност“ /МИС – 2/, която ще влезе в сила от 18 октомври тази година. Това на практика ще е новият Закон за киберсигурността, който ще създаде единна рамка за киберсигурност, ще позволи въвеждането на  необходимите мерки за контрол на системите и ще минимализира нивата на риска пред тях.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 5 април

Разисквайки темата за  особеностите при събиране на туристическия данък в общините от областта, участниците в срещата се обединиха, че традиционен проблем остава криенето на броя на нощувките в хотелите, както и декларирането на доходи от физическите лица, които отдават собственост под наем на летовници и които подлежат на облагане с туристически и с патентен данък. За следващата среща между общините ще бъде направено усилие да се осигурят представители на МТ, на НАП и МФ, за да бъдат обсъдени още преди новия туристически сезон варианти за контрол, проверка и събиране на туристическия данък.

Съвсем очаквано, най-сериозният дебат от днешната среща бе посветен на важните проблеми, свързани с осигуряването на адекватна медицинска грижа и здравеопазване в общините от областта. Ако Община  Варна приеме бюджета си в следващите дни, то в него са предвидени 38 млн лв, което е 5,5% от общия бюджет на общината, съобщиха от Дирекция „Здравеопазване“. На вниманието на участниците в срещата беше представена темата с бъдещето на Белодробната болница, както и на Онкоболницата в кв. Аспарухово. За съжаление в 8 общини от областта няма болнични заведения, а в повечето от малките общини няма и филиали на ЦСМП. Тези проблеми, които са общи за общините от цялата страна лишават стотици български граждани от адекватна медицинска грижа и помощ. Само в област Варна има дефицит от 22-ма лекари. Стана известно, че подготвеният законопроект за телемедицината, който дава допълнителна възможност за медицинска грижа в отдалечени или по-малки общини отлежава вече втора година в парламента. Няма механизъм, който да задължи завършващите медицина млади лекари да отидат на работа по селата или в малките общини. Решение на проблема дойде от Областнишя информационен център – Варна, който уточни че по Програма „Регионално развитие“ има възможност за проектни предложения за създаване на мобилни екипи от лекарски практики, а реализирането им може да подпомогне реално здравеопазването в малките населени места. Такъв проект за мобилен лекарски екип и телемедицина има вече подаден от община Дългопол.

Абонамент за новините в Telegram