Областен информационен център-Варна бе домакин на семинар по проекта „ЗА Екологичното образование на Децата и зелеНа Община (ЗАЕДНО)“. Той се финансира от ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 59 991, 84 лв. Бенефициент е Сдружение с нестопанска цел „Младежки спортен клуб Варна“, съобщиха от ОИЦ-Варна.

Основната цел на проекта е да подкрепи гражданското участие в процесите на вземане на решения в Община Долни чифлик, като в рамките на 10 месеца създаде и тества инструментариум за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките, провеждани от общинската администрация.

В рамките на събитието представители на „Младежки спортен клуб Варна“, Община Долни чифлик и неправителствени организации дискутираха как гражданското общество може да отправя препоръки към местната власт за адресиране на реформи, свързани с разделното събиране на отпадъци. На базата на допитване са направени препоръки към администрацията за подобряване на взаимодействието с гражданите, сред които мерки за повече видимост на инициативите, свързани със зелени политики, оптимизиране функциите на интернет страницата на общината, иницииране на онлайн проучвания, обсъждания и кампании, които да ангажират гражданското общество, провеждане на консултативни съвети и др. На местната администрация ще бъдат предложени механизми за мониторинг и за бонуси и санкции, чрез които да се осъществява ефективен мониторинг за разделно събиране на отпадъци и опазване на околната среда.

ПРОЧЕТИ
НС създаде временна комисия за “Исторически парк”

Проектът „ЗА Екологичното образование на Децата и зелеНа Община (ЗАЕДНО)“ е стартирал на 14.07.2022 г. и е с продължителност до 14.05.2023 г.