Собствениците на етажна собственост /ЕС/ в сграда на адрес кв. Младост, бл. 23, вх. „В“ в гр. Белослав сa с обновена детска площадка и нови придобивки към нея – беседка, пейка, парково кошче, двойна клатушка и морски шах за децата, в резултат от проекта им по Общинска програма за „Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на община Белослав“ в изпълнение на Наредба на Общински съвет Белослав за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на община Белослав“. Това съобщиха от общинската администрация в Белослав.

ПРОЧЕТИ
Община Варна разкрива мобилни медицински пунктове заради горещото време

Това е поредният изпълнен проект по настоящата програма.

Абонамент за новините в Google

Програмата е насочена към обновяване на междублоковите пространства – общинска собственост, с активното участие на гражданите, което създава възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих.

Целта е повишаване качеството на живот в отделните райони на общината чрез ремонт и обновяване на зелените площи, стимулиране на гражданското участие в инициативи за озеленяване, насърчаване на доброволчеството, превантивен ефект по отношение на посегателствата върху общинско имущество.

Абонамент за новините в Telegram