Областният управител започва серия от работни срещи с кметовете на всички 12 общини от територията на областта.

Серия от работни срещи с кметовете на всички общини, включени в територията на област Варна – Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.

Абонамент за новините в Google

Срещите ще започнат от тази седмица и ще бъдат посветени на запознаване с актуалните проблеми, задачи, проекти и събития, организирани във всяка една от общините. Областният управител ще предложи сътрудничество и подкрепа за политиките, които провеждат местните администрации, както и съдействие за разрешаване на най-неотложните им проблеми.

Абонамент за новините в Telegram