Нулев интерес от страна на девненци към обсъждането на бюджета на общината
Слаб се оказа интересът към обсъждането на проектобюджета на Община Девня за 2023 г. Представителите на бизнеса, неправителствените организации и гражданите не откликнаха на поканата за разглеждане на бюджета и не се включиха в дебатите за годишната финансовата рамка на общината.
Присъстващите в залата съветници, общински служители и представители на читалището в с. Кипра изслушаха отчета на миналогодишния бюджет, отчетоха, че Община Девня се се справила добре с изпълнението му, и заедно с кмета на града обсъдиха разпределението на средствата за настоящата година.
Стана ясно, че в новия бюджет като рамка са взети финансовите параметри от бюджет 2022, съобразени с ръста на инфлацията и повишените разходи за издръжка на живота. Предстои той да бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет и, след като бъде гласуван.

Абонамент за новините в Telegram