6 519 789 души е населението на България към днешна дата, обявиха от Национален статистически институт.

На брифинг бяха представени резултатите от „Преброяване 2021“, проведено между 7 септември и 10 октомври миналата година.

Данните сочат, че жените в България са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%). На 1000 жени се падат 927 мъже.

След 1985 година, когато населението на страната е достигнало почти 9 млиона души, има четири поредни преброявания, през които населението на страната намалява.

От тогава България е намаляла с общо с над 2 400 000 души.

Като най-голямото намаление е при последното преброяване, страната е намаляла с 844 781 души или 11,5%, сочи статистиката на НСИ, обявена от директора на Дирекция „Демографска и социална статистика” Магдалена Костова.

Фактори, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.
През последния десетгодишен период, намалението от естествен прираст е 500 733 души, което е малко над 50% от общото намаление, а от външна миграция намалението е 347 000 души.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 22 юли

През целия период страната има отрицателен естествен прираст.

Той е най-голям през миналата година – 90 317 души, заради голямото отражение на пандемията върху общата смъртност в страната, сочат още данните на Националния статистически институт.

Най-много население изгубила област Видин, почти 1/4 от населението си за последните 10 години. Смолян, Добрич Габрово и Велико Търново, които са изгубили около 1/5 от населението си. Най-малко е намаляла област София-столица с 1, 3%, сочи резултатът от „Преброяване 2021“.

Няма съществена промяна в териториалното разпределение на населението. Мако нараства делът на населението в градовете и малко намалява този в селата.

Към 7 септември 2021 г. 4 782 000 души живеят в градовете и съответно 1 738 00 души живеят в селата на страната.

България има 199 населени места, които нямат никакво население. Най-много са те в Габрово – 69, Веилико Търново 64, Кюстендил – 11.

От 1 до 199 души живеят в 48% от българските населени места.