ТЕЦ Марица изток
Снимка: ilko gruev / YouTUbe

/КРОСС/ Спешни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха в енергийния комплекс „Марица изток“ предприема РИОСВ – Стара Загора, съобщи за БТА директорът на инспекцията Диана Искрева.

Повод са регистрираните през почивните дни превишения на серен диоксид – данните са от Автоматичната измервателна станция „Гълъбово“ за 15-и и 16 октомври. Заради отчетените стойности вчера РИОСВ – Стара Загора извърши извънредна проверка на операторите в района на Гълъбово.

Абонамент за новините в Google

По време на проверките е установено наличие на неорганизирани емисии на площадката на Топлоелектрическата централа ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово. За установеното нарушение от РИОСВ – Стара Загора ще бъде образувана административно-наказателна процедура.

РИОСВ – Стара Загора издаде предписания на всички оператори на големи горивни инсталации за предприемане на мерки и недопускане влошаване качеството на атмосферния въздух. Регионалната инспекция ще възобнови интензивния текущ контрол на горивните инсталации по всички условия от издадените комплексни разрешителни в района на енергийния комплекс „Марица изток“. Позиционирана е и допълнителна мобилна автоматична станция от Изпълнителната агенция по околна среда в границите на град Гълъбово.

ПРОЧЕТИ
Обновиха детска площадка в Белослав

В резултат на засиления контрол от страна на МОСВ от началото на септември до 16 октомври т.г. по заповед на министър Росица Карамфилова са извършени над 48 извънредни проверки съвместно с експерти от други регионални инспекции на големите горивни инсталации. Съставени са 15 акта за установени административни нарушения на условията от комплексните разрешителни – 13 на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и по един на „ТЕЦ Марица Изток 2″ ЕАД и „Ей и Ес 3С – Марица Изток 1″ ЕООД.

Предстои издаване на наказателни постановления в нормативно определения срок.

Абонамент за новините в Telegram