Ново автобусно разписание по маршрута Варна-Белослав и Варна-Разделна
Считано от 01.02.2023 г., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – „НИРА БУС” ООД, ще изпълнява ново маршрутно разписание по автобусни линии Варна – Белослав и Варна – Разделна от областната транспортна схема, по силата на сключено допълнително споразумение по Договор за обществена поръчка № 77 от 29.06.2020г. Това става ясно от съобщение на общинската администрация в Белослав.
Настъпилите промени в маршрутните разписания са продуктувани от следните обстоятелства:
В община Белослав постъпи писмо вх.№ 26 00-256/08.12.2022 г. на управителя на „НИРА БУС” ООД – инж. Данчо Скотаров с изразено волеизявление за прекратяване на Договор за изпълнение на обществена поръчка, считано от 01.02.2023 г. , Мотивите на превозвача са високите цени на горивата и всички други консумативи (масла резервни части и др.), трайната тенденция за намаляване на пътникопотока (следствие на икономическата криза и на цялостното поскъпване на живота), включително по-малкия брой издадени ученически карти, както и постоянното покачване на минималната работна заплата за страната. Повишаването цените на билети и карти не е решение на проблема, тъй като това води до още по-голям отлив на пътници по линията. Друг голям проблем е влизането и тръгването на автобусите от Автогара Варна, тъй като таксата е висока, а и от 01.02.2023 г., тази такса отново се повишава.
Предвид искането за прекратяване на договора, на 12.12.2022 г. община Белослав обяви обществена поръчка за избор на нов превозвач за „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна-Белослав и Варна-Разделна от областната транспортна схема”. До крайния срок за представяне на оферти не бе подадена нито една оферта. Срокът бе удължен, но и след удължаването, не постъпи нито една оферта за участие в обявената обществена поръчка.
Предвид създалата се обществено-икономическа обстановка в страната, високите цени на горивата и всички други консумативи (масла, резервни части и др.), трайната тенденция за намаляване на пътникопотока (следствие на икономическата криза и на цялостното поскъпване на живота), повишените такси на секторни места за тръгване и пристигане от Автогара Варна – обективни обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, и на основание чл.20а от ЗЗД, чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с писмо вх.№ 26 00-256/08.12.2022 г. на управителя на „НИРА БУС” ООД за прекратяване на Договор за обществена поръчка № 77 от 29.06.2020г., се сключи допълнително споразумение за изменение на Договор за обществена поръчка № 77 от 29.06.2020 г. с предмет: “Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии Варна-Белослав и Варна-Разделна от областната транспортна схема”, с цел да се продължи предоставянето на транспортната услуга.
Разписанието на автобусите може да видите в страницата на Община Белослав.

Абонамент за новините в Telegram