Новият заместник областен управител Айрие Ибрямова е икономист по образование, чийто професионален път е преминал през „Солвей Соди“ –  Девня, през Инспекцията по труда във Варна и в Агенцията ДФ Земеделие“.

Като експерт в Регионалната разплащателна дирекция на ДФ „Земеделие тя познава отлично националната програма „Развитие на селските райони“, която подкрепя общините при реализацията на дейности за насърчаване на социалното приобщаване,  подобряване на инфраструктурата, подпомагане на земеделските производители и икономическото им развитие.

Абонамент за новините в Google

От октомври 2013 до м. май 2022 година Айрие Ибрямова е директор на ДФ Земеделие – Варна. Новият заместник областен управител е и експерт по Европейски програми.

ПРОЧЕТИ
На три провадийски училища ще бъдат монтирани фотоволтаици

При официалното си встъпване днес като заместник областен управител, госпожа Ибрямова изрази своята увереност и надежда, че не само ще получи експертна подкрепа и сътрудничество от екипа на Областна администрация – Варна, но и ще успее да използва в работата си организационните и лидерските умения, придобити в досегашния й професионален път.

Ресорите за работа на новия заместник областен управител ще бъдат определени след встъпването и на втория член на политическия кабинет на областния управител.

Абонамент за новините в Telegram