В цялата страна поетапно започва засилване на мерките срещу Ковид. Със заповед на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев от днес един месец се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област София – считано от 19.07.2022 г.

Новите мерки включват задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, Център за спешна медицинска помощ, Столична регионална здравна инспекция,специализираните институции запредоставяне на социални услуги, аптеки, оптики идрогерии. Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м, хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване. Заповедта на Столичното РЗИ включва още – работа от разстояние (надомна), при възможност, провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за Covid -19, както и за други остри заразни болести. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за Covid-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Абонамент за новините в Google

Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област София-град.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 16 май

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София – град по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта. Това се казва в Заповедта на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев. Същевременно от Министерството на здравеопазването съобщават, че 9 области в страната са на етап 1 според Националния оперативен план за справяне с пандемията от Covid-19. Всички останали са на етап 0. След проведено днес заседание на ведомствения пандемичен комитет в Министерството на здравеопазването става ясно още, че към момента в интензивни отделения в болниците в страната са настанени 33-ма пациенти с Covid -19. Епидемичната обстановка на този етап остава спокойна, посочват от МЗ.

В няколко социални домове в страната са регистрирани огнища на Covid-19, като най-засегнати от новата вълна са възрастните хора. По данни на Националния център по заразни и паразитни болести 14-дневната заболяемост от Covid-19 в страната към 17 юли е 165 на 100 хил. души.

Създадена е организация при необходимост лечебните заведения в страната да бъдат снабдени с достатъчно количества лекарства за лечение на коронавирусната инфекция, e решено още на ведомствения пандемичен комитет.

Абонамент за новините в Telegram