Нов център за изкуство и занаяти бе открит на официална церемония във Вълчи дол. Той е създаден по проекта „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Общата стойност на инвестицията е 121 307, 56 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол, съобщиха от Областния информационен център във Варна.

С европейските средства е създаден и обзаведен център за изкуство и занаяти на централно място в гр. Вълчи дол. Изградени са осем свързани помежду си помещения за самостоятелни павилиони в битов стил. Изпълнените дейности включват още интериорно обзавеждане и външно оборудване – пикник маси с пейки, както и полагане на каменна настилка и обособяване на зелени площи. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
„Домашен арест“ за полицаите от Варна, обвинени за поискан и получен подкуп

Чрез изпълнението на проекта значително ще се подобри обликът на общината и ще се стимулира развитието на туризма. Като последващ ефект се очаква намаляване на безработицата и предотвратяване обезлюдяването на малките населени места чрез стимулиране интереса на населението към местните култура и фолклор.

Проектът е стартирал на 27.01.2022 г. и ще продължи до 27.01.2025 г.

Абонамент за новините в Telegram