С „хвърляне на димки“ заместник-председателят на Общински съвет-Варна от Коалиция „Продължаваме Промяната-Демократична България“ Николай Стефанов сравни действията на опонентите си в местния парламент. По думите му предложенията им в по-голямата си степен по време на финансовата комисия са били без източник на финансиране и без окомплектовка. Той визира поисканите от „Възраждане“  500 хил. лв за ремонт на сцена „Раковина“ в Морската градина, както и над 5 млн. лв. за ремонти на спортни бази, и провеждане на международни турнири.

„Без количествено-стойностна сметка, без проект и без да е минало по каналния ред е с цел само да си направят клип в залата и да го пуснат в социалните мрежи.“ – коментира Стефанов и го окачестви като популизъм и демагогия в  заблуждаване на гражданите. „И аз мога да поискам голяма сума за варненци и нереалистични предложения. Това е имитиране на дейност и създаване на фейсбук съдържание в заблуда на избирателите и „пускане на димка“.“ – поясни Николай Стефанов.  Тези предложения ще отпаднат, смята още той, защото са противозаконни. Заместник-председателят на ОбС от Коалиция „Продължаваме Промяната-Демократична България“ смята, че от ГЕРБ са се възползвали от неопитността и добронамереността  му като председател на комисията по финанси и това, че той не си позволява да взима думата, спирайки микрофоните им. „Използваха се политически внушения, подмятания, обвинения, които категорично нямат място във формата на тази комисия.“ – уточни Стефанов. Той изрази категоричност, че като областен координатор на партията не си е позволил да изкарва политически дивидент от трибуната и е там строго в ролята си на професионалист, какъвто трябва да бъде, за да изпълнява  тази позиция.  Въпреки лошата атмосфера, след 14 часа заседаване в зала „Пленарна“, комисията даде положително становище за проектобюджета и успя да придвижи решенията към сесия на Общински съвет, където ще се разглежда по същество.

„Радвахме се на засилен интерес от страна на „Възраждане“ за допълнителните 100 млн. лв., които успяхме да подсигурим към общинския бюджет. Поискаха да видят проектите и какво включва този пакет. Очевидно сме постигнали нещо, което до момента никой не е правил в такъв размер.“ – каза още Стефанов. На втората седмица от встъпването на власт на Коалицията е подсигурено много сериозно финансиране, което дори и опонентите не успяват да премълчат и прикрият. В крайна сметка това е добро за всички граждани на Варна, както за нашите, така и за техните избиратели и няма как да кажат на черното – бяло.

ПРОЧЕТИ
Доброволното формирование към Община Варна участва в гасенето на пожара над район „Вл. Варненчик“

Макрорамката е в размер на 764,2 млн. лева, от които 338,5 млн. лева са делегираните средства от държавата, а  останалите 369,1 млн. – от приходи от местни данъци и такси. Бюджетът със средства от европейски проекти и програми е в размер на 56,5 млн. лева.

Последните години бюджета се е раздувал, като са се прилагали кухи обеми и източници на приходи, които предходната власт не е очаквала да реализира. Според Закона за публичните финанси за разлика от държавния бюджет общинският бюджет трябва да е балансиран и приходите трябва да са равни на разходите. За да оправдаят амбициозна инвестиционна програма, която са в яснота, че  няма да се изпълни, залагат повече средства за проекти и капиталова инвестиционна програма. По този начин показват големи, но неизпълними намерения. Неслучайно капиталовата програма за миналата година е била заложена около 260 млн. лв., а е била изпълнена едва една трета. Само като пример Стефанов даде размера на бюджета на Варна за 2023 година, който е бил близо 800 млн. лв., а този на Пловдив – 650 млн. лв. Два икономически съотносими града, но морската столица е с издут изкуствено бюджет. Затова тази година са заложени реалистични и изпълними цели, заключи Стефанов.