Намалява броя на безработните в област варна
Равнището на безработица във Варненска област средно за 2022 година е 2,85% и намалява с 1,05 процентен пункт спрямо предходната година (3,9%), съобщиха от Бюрото по труда във Варна.  Средногодишният брой регистрирани безработни в бюрата по труда от областта са 6 352, с 2337 лица по-малко спрямо 2021 г. (8 689).

За една година, спрямо декември 2021 г. (7 112), броят на регистрираните безработни се е увеличил със 105 лица. Продължително безработните са с 346 лица по-малко спрямо края на предходната година. Средномесечният им брой за 2022 г. е 773, което е 12,3% от средногодишния брой безработни. За сравнение, през 2021 г. делът на продължително безработните лица е бил 14,1%. При безработните младежи също се отчита ръст, като за една година броят им е се е увеличил и в края на 2022 г. те са 898. Средномесечно за 2022 г. броят на безработните младежи е 746. Тази група съставлява 11,7% от всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда от Варненска област.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 9 юли

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Варна 987 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Абонамент за новините в Google

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 181 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Над 38 % от тях са постъпили на работа.

В гр. Варна средногодишното равнище на безработица за 2022 г. е 1,82%. Спрямо предходната година, безработицата в града намалява с 0,68 процентни пункта. Броят на регистрираните безработни средно за 2022 година е 3 169 и намалява с 1263 лица спрямо 2021 година. (4 432)

Абонамент за новините в Telegram