По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Центърът за подкрепа на личностното развитие – ОДК „Андрей Германов“ за поредна година в нашата община се проведе конкурс за мартеници –„Мартеници, бели и червени“. Това съобщи Юлияна Манолова, секретар на МКБППМ в Община Дългопол.

Абонамент за новините в Google

Компетентно жури в състав: Иван Жабов –художник с множество изложби в България и чужбина, Румяна Казакова – етнограф и директор на музея в гр. Дългопол и Красимира Николова –старши специалист в отдел ОХД – Община Дългопол, класира най-оригиналните и красиви мартенички и композиции в следните групи:

Първа възрастова група – Детски градини

Първо място – Емир Емин Ахмед от група „Бонбони“, ДГ „Детелина“, филиал с. Аспарухово;

Второ място – Билгихан Рейхан Юсеин и Амет Мустафа Юсеин от група „Звездички“, ДГ „Пролет“, с. Цонево;

Трето място – Мустафа Мустафа Юмер от ДГ “Щастливо детство“, с. Медовец;

Втора възрастова група – I – IV клас

Първо място – Алис Асанова, II клас, НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол;

Второ място – Серкан Сабри , I „а“ клас, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дългопол;

Трето място – Атанас Атанасов, II клас , НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол;

ПРОЧЕТИ
Община Варна обявява пет конкурса за предоставяне на социални услуги

Трета възрастова група – V – VIII клас

Първо място – Никол Красимирова – 6 „а“ клас, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дългопол;

Второ място – Габриела Жекова, 6 „б“ клас, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дългопол;

Трето място – Симеон Каров, 7 „в“ клас, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дългопол;

Награди за композиция

Първа награда и специалната награда на кмета на Община Дългопол получава груповият проект на група „Слънчице“ от ДГ „Пролет“, с. Цонево;

Втора награда – Карина Калинова Калчева, 3 „а“ клас, НУ „Иван Вазов“, р. Дългопол;

Трета награда – Дамла Орханова Акифова, 2 „а“ клас, НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол.

Призьорите ще получат грамоти и награди, осигурени от Община Дългопол. Наградите могат да получат при Секретаря на МКБППМ в Община Дългопол– Юлияна Манолова.

“Благодарим на всички, които вложиха много старание в изработването на своите мартеници и се включиха в красивата надпревара.

Честита Баба Марта на всички. Да закичим себе си и приятелите си с мартеници – да прогоним лошотията и само добри неща да ни съпътстват. Да си пожелаем здраве, дълголетие и късмет”, каза още Юлияна Манолова.

Абонамент за новините в Telegram