Началото на проекта БЪРЗИ ГЕРОИ 112 на територията на община Девня започна на 15 ноември 2022 г. и обхвана всички деца в града на възраст от 6 до 10 години (учениците от 1 до 4 клас и подготвителни групи, вкл. в детски градини). Включването в програмата е съвместна инициатива на община Девня, СУ „Васил Левски“, ДГ „Незабравка“ и трите големи индустриални предприятия в общината – „Агрополихим“ АД, „Девня Цимент” АД и „Солвей Соди” АД, като получи и институционалната подкрепа на РУО, Варна.

Абонамент за новините в Google

БЪРЗИ ГЕРОИ 112 е здравно-образователна програма, насочена към децата и техните близки, в която всички се обучават как да разпознават симптомите на инсулт и как да действат правилно в случай на спешност. Програмата ползва естествения ентусиазъм на децата да споделят знанията си у дома и така да научат всички в семейството как да разпознават симптомите на инсулта, за да действат уверено и бързо в спешна ситуация. Целта е хората да потърсят медицинска помощ в първите 3 „златни“ часа, като така има 90% вероятност инсултът да бъде преживян без тежки и ужасяващи последици за пострадалите и техните близки.

БЪРЗИ ГЕРОИ 112 е в България от април 2021 г. с помощта на Световната организация по инсулт. Включва се в инициативата „Училища за здраве“ на Световната здравна организация и ЮНЕСКО и се ползва от незаменимата подкрепа от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Българско дружество по неврология.

ПРОЧЕТИ
Трайно висок е броят на професионалните и на stem паралелките в училищата от област Варна

На 9 и 10 февруари 2023 г. се проведе тържественото връчване на сертификатите на децата от СУ „Васил Левски“ и ДГ „Незабравка“ в Девня за успешното приключване на програмата. По време на двете събития с много ентусиазъм, усмивки и гордост децата споделиха наученото и вече се чувстват уверени, че могат да спасят живота на своите близки. На тържествата присъстваха кмета на община Девня, Свилен Шитов, който участва активно в подготвената от децата програма, координатора на БЪРЗИ ГЕРОИ 112 за България, Елица Хадживълчева, представители на РУО, Варна, „Агрополихим“, „Девня Цимент“, „Солвей Соди“, директорите на учебните заведения и любимите учители на децата, които станаха ценни посланици на инициативата.

С приключването на програмата над 250 деца от Девня се присъединяват към вече обучените деца в други региони на България. От придобитите знания по проекта БЪРЗИ ГЕРОИ 112 от всяко обучено дете се ползват неговите двама родители и четирима баби и дядовци. Равносметката за Девня е, че най-малко 1500 възрастни, посредством своите деца и внуци, вече разполагат с ценна здравна информация как да действат в случай на  инсулт.Съвместните проекти на местната власт, образователните институции и бизнеса, насочени към обучение, превенция и спасяване на човешки живот ще продължават и в бъдеще.

Абонамент за новините в Telegram