Съдебни заседатели за Окръжния съд във Варна се търсят в град Девня.
Крайният срок за подаване на документи от кандидатите е до 12 юли(включително), а одобрените ще бъдат съдебни заседатели за мандат 2023 – 2026 година. Те трябва да депозират своите молби в деловодството на ОбС – Девня с адрес:
бул. „Съединение“ 78, сградата на общинската администрация, етаж 1, стая 3, от понеделник до петък от 8 до 17 часа.
Кандидатите трябва да са български граждани, които да са на възраст от 21 до 68 години, имат настоящ адрес в община Девня, имат завършено средно образование, не са обсъждани за умишлено престъпление и не страдат от психически заболявания.
Кандидатите няма да бъдат приети ако са лица, които са съдебни заседатели в друг съд, са общински съветници в района на Окръжен съд – Варна, участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работят в съд, прокуратура, следствени органи, в Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата на националната сигурност, намиращи се в съдебен район на Окръжен съд – Варна.
Повече информация за начина на кандидатстване може да бъде намерена на сайта на Община Девня.

ПРОЧЕТИ
НС създаде временна комисия за “Исторически парк”

 

Абонамент за новините в Google

Абонамент за новините в Telegram