фотоволтаични панели на покрива
снимка: CC0 Public Domain

На три провадийски училища ще бъдат монтирани фотоволтаици по проекта „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Община Провадия“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 976 559, 90 лв. Бенефициент е Община Провадия. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Той предвижда реализация на инвестиции в областта на енергийната ефективност на три основни училища в общината. В ОУ „Васил Левски“ в с. Бозвелийско предстои изграждане на фотоволтаична централа на терен с инсталирана мощност от 101.52 kWp за собствена консумация. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Градинарово ще бъде изградена покривна фотоволтаична инсталация с мощност от 86,10 kWp. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Блъсково ще има централа с мощност от 97,58 kWp. Тя ще бъде разположена върху покрива на сградата. Енергията, генерирана от централата, ще се използва изцяло за задоволяване на собствени нужди. Ще бъдат монтирани и два броя чилъри със сплит система.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Задържаха кмета на Старо Оряхово, участвал в организирана престъпна група

Проектът е стартирал на 8.02.2024 г. и ще продължи до 15.09.2025 г.

Абонамент за новините в Telegram