След приключване на процедурата, разглеждане, оценка  на  офертите  и  класиране на участниците в обществената поръчка за “Обезпечаване с водноспасителна дейност на неохраняеми морски плажове, изключителна държавна собственост в област Варна за 2024 година“, вече е определен изпълнител за тези дейности на 7 от плажовете.

Това са:

Абонамент за новините в Google

На територията на Община Варна ще има три стационарни спасителни поста на следните неохраняеми морски плажове:

  1. „Буните 2- изток“, с 2-ма спасители на пост,
  2. „Буните 2- запад“ с  2-ма спасители на пост,
  3. „Фичоза“ също с 2-ма спасители на пост.

На територията на Община Аврен ще има четири стационарни спасителни поста с по двама спасители на следните неохраняеми морски плажове:

  1. „Романтика“,
  2. „Камчия – север 1“,
  3. „Камчия – север 2“,
  4. „Камчия – север 3“ ,

Заетостта на спасителите ще бъде в рамките на три месеца, като всеки един от тях ще имат успешно завършен курс към БЧК и заверен талон за правоспособност за 2024 година. Тяхното работно време ще е от 08,00 до 18,00 часа всеки ден в рамките на три месеца от датата на подписване на договора с възложителя.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 8 юли

Съгласно Наредбата за водноспасителна дейност, всеки спасителен пост ще бъде оборудван с необходимите реквизити – наблюдателна вишка, информационно табло, сигнално средство и флагове, шамандури, предупредителни знаци за обозначаване на различни опасности, УКВ радиостанция и др.

Зоната на спасяване и района на действие  пред всеки спасителен пост ще бъде обозначена с предупредителни и забранителни  знаци.

Осигуряването на медицинско обслужване и мобилни тоалетни кабини не е част от обезпечаване на водноспасителна дейност по смисъла на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване.

Абонамент за новините в Telegram