В седмицата преди 2 октомври 2022 година, когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, да упражнят правото си на глас, съобщават от полицията.
Тези, които са подали вече заявление за нова лична карта, ще получат ускореното и издаване или ще ползват удостоверение за изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. За издаване на удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в ОДМВР или РУ от 27 септември 1 октомври.
Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде в Областните дирекции на МВР или във всяко РУ, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация по места.