С промяна в закона за чистотата на атмосферния въздух правителството одобри въвеждането на забрана за предоставяне на пазара, включително чрез продажба онлайн, на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени (флакони, бутилки, цистерни), съобщиха от пресслужбата на кабинета, предава БТА.

Забранява се и рекламата на флуорсъдържащи парникови газове без да са изпълнени конкретни изисквания.

Абонамент за новините в Google

Със забраните се цели преустановяване на случаите на нелегално доставяне на флуорсъдържащи парникови газове в контейнери за еднократна употреба за дистрибуция и употреба на територията на страната.

С новите текстове се прилага регламент на Европейския съюз и се определят органите за надзор на пазара и техните правомощия по отношение на:

качеството на бензиновите и дизеловите горива;

намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства;

ПРОЧЕТИ
Седем партии влизат в 50-ото Народно събрание

вещества, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащи парникови газове;

управление на химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси.

Със законопроекта е предвидена възможност общинските програми за подобряване качеството на атмосферния въздух по чл. 27 от закона да се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Законът за чистотата на атмосферния въздух е в сила от 29 юни 1996 г.

В него е записано, че той е създаден „да защити здравето на хората и на тяхното потомство, животните и растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културните ценности от вредни въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности“.

Абонамент за новините в Telegram