Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност да започне да подписва споразуменията с общини, посочени в решение на Министерски съвет за одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране.

Ведомството кани градоначалниците на съответните общини за подписване на споразуменията от понеделник.

Абонамент за новините в Google

С 406 374 769 лв. от бюджета на министерството за тази година ще бъдат финансирани 234 обекта. 105 от тях са на стойност 126 566 331 лв. и са свързани с ВиК инфраструктура.

94 проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на стойност 233 774 463 лв., а 35 обекта на стойност 46 033 975 лв. са за улична мрежа.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 23 май

Одобрените обекти бяха предложени от Националното сдружение на общините в Република България след посочването им от съответната общинска администрация като най-приоритетни. За всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация.

По изключение, заради бедствената ситуация, ще бъдат финансирани два обекта в община Карлово – реконструкция и рехабилитация на два общински пътя и водопроводните мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища.

МРРБ ще финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение и второто през декември 2022 г.

Абонамент за новините в Telegram