учебна година

Министерството на образованието и науката предлага учениците да могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител.

Промените в Наредбата за приобщаващо образование вече са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МОН (Проекти на документи (mon.bg)) и до 5 март всеки може да даде предложения по тях. Целта е да се облекчат семействата и да се намали административната тежест на директора на училището.

В момента учениците имат право да отсъстват от училище до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител и до 7 учебни дни с предварително разрешение на директора на училището въз основа на заявление от родителя.

ПРОЧЕТИ
Пуснаха под домашен арест кмета на Старо Оряхово

С промените се дава възможност на родителя самостоятелно да взема решение по отношение на отсъствията на своето дете от училище в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др. Предвижда се това да се случва в уведомителен режим чрез класния ръководител, а не в разрешителен от директора.

Промяната е предложена след проведен диалог и срещи с всички заинтересовани страни.