В Дългопол предстои рехабилитация и модернизация на уличното осветление. За целта е обявена обществена поръчка с предмет „Подобряване на енергийната ефективност на територията на Община Дългопол чрез обновяване на системата за улично осветление в град Дългопол”. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 550 860 лв. с ДДС.

Обществената поръчка е с осигурено външно финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост, по Процедура BG-RRP-4.025 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 1.

Абонамент за новините в Google

Проектът включва текущ ремонт на част от системите за външно изкуствено осветление в град Дългопол чрез изпълнение на мерките, препоръчани в Доклада от обследването за енергийна ефективност и отразени в работния инвестиционен проект:

Подмяна на съществуващи улични осветителни тела и конзоли с нови енергийно-ефективни светлодиодни.

Въвеждане на система за автоматизация, управление и мониторинг на енергопотреблението.

Използване на ВЕИ.

Проектът включва рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в Дългопол по следните улици:

ул. „Добри Чинтулов“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Цар Самуил“, „Стефан Караджа“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Добрин Недев“, ул. „Гроздьо Желев“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Георги Раковски“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Маршал Феодор Толбухин“, ул. „Васил Левски“, ул. „Христо Кърпачев“, ул. „Христо Ботев“, „Иван Вазов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Гео Милев“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Вела Пеева“,
ул. „Благой Касабов“, ул. „Тодор Илиев“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Жечо Топалов“, ул. „Антон
Иванов“, ул. „Здравко Бомбов“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Генерал Гурко“ , ул. „Георги Бенковски“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Борис I“.

ПРОЧЕТИ
Община Варна обяви три конкурса за предоставяне на социални услуги

За обекта има одобрен инвестиционен проект по следните части: част „Електро“, част „Пожарна безопасност”.

Общият брой на осветителите в участъка, предмет на настоящата обществена поръчка е 575 броя, като общата дължина на трасетата, обхванати от проекта за улично осветление е 13,4 км.

Ще бъдат доставени 501 броя улично осветително тяло със светодиоди 40W IP66 -min 4800lm, Тц=4000К и 74 броя осветително тяло- 40W, комплект с външен соларен модул 100 Wp, конзола 0,5м, акумулаторна батерия и контролер на заряд www.nextgeneration.bg

Срокът за изпълнение на предвидените СМР на обекта, следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни и не по-дълъг от 120 календарни дни.

Крайният срок за подаване на офертите е 20-и ноември.

Абонамент за новините в Telegram