Поради слабия отстрел на прелетен дивеч тази година, много ловци и ловно-рибарски сдружения, включително и в Девня, се отказаха от лова на прелетен дивеч. Причината е, че тази есен почти липсват обичайните пъдпъдъци и гургулици.
Ловците винят за това основно работата на земеделските производители, която според тях е повлияла рязко на популацията на прелетния дивеч. Веднага след прибирането на реколтата, те бързат да дисковат площите, за да продължат с по-нататъшната обработка на земите си.
Това обаче принуждава прелетните птици да мигрират без време, за да търси другаде подходящи условия за живот и прехрана.
Затова и много ловци въобще се отказват да вземат бележки за ловуване. Те сериозно са притеснени за развитието на нщата, защото отстрелът на прелетен дивеч през миналата година беше достатъчно добър. Авджиите вече очакват с нетърпение груповия лов на дива свиня и лова на фазани.
Припомняме, че ловуването на дребния дивеч у нас се извършва индивидуално и групово. Сроковете за различните видове дивеч са различни.
Колхидски фазан се ловува от 1 октомври до 31 януари, ловни фазани – от 1 октомври до 31 януари, яребица – от 1 октомври до 30 ноември.
Планински кеклик и тракийски кеклик се отстрелват от 1 октомври до 30 ноември, пъдпъдък – от втората събота на август до 30 ноември, а токачка – от 1 октомври до 31 януари.
По гривяк може да стреляте от втората събота на август до втората неделя на февруари, по гургулица – от втората събота на август до 30 ноември, а по гугутка – от втората събота на август до 31 декември.
Голяма белочела гъска се ловува от 1 октомври до 31 януари, глухар – от 15 април до 15 май, зеленоглава патица – от 1 октомври до 31 януари, а бърне – от 1 октомври до 31 януари.
По вълци, диви свине и муфлони може да стреляте целогодишно. Благороден елен и лопатар са разрешени за лов от 1 октомври до 31 декември.
Диви зайци можем да отстрелваме от 1 октомври до 31 декември, а катерици – от 1 ноември до 31 декември. Нутриите и ондатрите са разрешен за ловуване през същия период.
Чакалът се лови целогодишно, а групов лов е разрешен от 1 януари до последния ден на февруари, лисица, енотовидно куче, бялка и черен пор може да ловувате през цялата година, а язовец – от 1 август до последния ден на февруари

Абонамент за новините в Telegram