OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Управляващите приеха план за действие за 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 – 2027 г. Това е решено на днешното заседание на кабинета в оставка „Петков“, съобщиха от Министерския съвет.
Планът за действие за 2022 г. е изготвен в тясна комуникация с всички членове на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и с Прокуратурата на Република България и е одобрен чрез неприсъствена процедура за вземане на решения, проведена от Съвета АФКОС на 12 и 13 май 2022 г.
Като инструмент за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 – 2027 г., Планът поставя ясна годишна рамка за достигане на заложените в нея стратегически и оперативни цели. Включените в Плана дейности осигуряват достигане на залегналите в Стратегията цели и допринасят за надграждане на постигнатите до момента резултати, осигурявайки необходимата приемственост с Плана за действие за 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021 – 2027 г., приет с Решение №241 на Министерския съвет от 19 март 2021 г.
На същото заседание бе одобрен и Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС
Правителството одобри Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2021 г. Приет е и Отчет за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021 – 2027 г.

Абонамент за новините в Telegram