Международен ден на младежта

30

На днешната 12 август светът отбелязва Международния ден на младежта с резолюция 54/120 на Общото събрание на ООН през декември 1999 г. Денят се отбелязва официално от 2000 година.

Инициативата има за цел да насочи общественото внимание както към проблемите на младите хора, така и към постиженията и приноса им за политическото, социално-икономическото и културното развитие на глобално, национално и местно ниво.

На този ден по целия свят се организират публични събития и кампании, насърчаващи участието на младежите във вземането на важни решения във всички области на обществения живот. В България празникът се отбелязва от 2007 година.