Новите общински съветници на Варна заседават днес в зала „Пленарна“ на Община Варна.

Една от точките е избор на заместник-председатели на местния парламент. Според проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, който също ще бъде гласуван днес, само групите ще имат право да предлагат свои кандидати за заместник-председатели. Изборът ще се извърши поотделно за всеки предложен кандидат, с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Сериозен остава проблемът с кадрите в туризма във Варна и областта

На заседанието общинските съветници ще изберат също членовете на постоянните, временните и специализираните комисии и ще решат кой да ги оглави.

На гласуване ще бъде подложено и предложение за участие на Община Варна с проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“, одобрена за финансиране от Министерството на туризма.

Абонамент за новините в Telegram