Стикерите за платена застраховка „Гражданска отговорност“ от предните стъкла на колите ще бъдат премахнати.

Това предвиждат промени в Закона за електронното управление, които са внесени от депутати в парламента.

Абонамент за новините в Google

Всички сключени полици и в момента са включени в електронен регистър.

Промените в закона предвиждат администрациите в страната да имат безплатен достъп до всички регистри, както и да се забрани изискването на стикери или други документи, които представят данни, които са налични в регистри.

Така изискването за поставяне на стикери за „Гражданска отговорност“ ще отпадне, а пътните полицаи ще трябва да проверяват по номера дали колата има застраховка.

Всички регистри, които водят различни административни органи, ще трябва да бъдат само в електронен вид. А служителите на администрациите ще трябва да имат безплатен достъп до регистриране, предвижда промените.

С промените в закона ще бъдат вкарани посредници между хората и фирмите от една страна и чиновниците от другата страна.

Идеята е тези посредници да получават 10% от таксите на администрациите за предоставяните от тях услуги.

ПРОЧЕТИ
Край Варна задържаха издирван с червена бюлетина от Интерпол

Промените предвиждат за услуги, които чиновниците предоставят онлайн, таксите да са поне с 10% по-ниски, като тази отстъпка да не надвишава 20 лв.

Само в отделни случаи Министерският съвет да може да определя по-големи намаления за онлайн услугите, предлагат депутатите.

Същевременно промените предвиждат да се даде възможност посредници да взимат пари от граждани и фирми и от тяхно име да подават онлайн документи до администрацията. В мотивите към законопроекта специално е посочено, че посредниците може да взимат разликата между таксата на гише и таксата за електронно предоставяне на услугата.

Така хората и фирмите ще може да плащат една и съща такса, ако отидат до гише на чиновника, или ако отидат до гише на посредника и той от тяхно име подаде документите онлайн.

Специално обаче е посочено, че посредниците може да взимат и по-висока такса, което реално ще оскъпи услугите за гражданите.

Абонамент за новините в Telegram