Стикерите за платена застраховка „Гражданска отговорност“ от предните стъкла на колите ще бъдат премахнати.

Това предвиждат промени в Закона за електронното управление, които са внесени от депутати в парламента.

Абонамент за новините в Google

Всички сключени полици и в момента са включени в електронен регистър.

Промените в закона предвиждат администрациите в страната да имат безплатен достъп до всички регистри, както и да се забрани изискването на стикери или други документи, които представят данни, които са налични в регистри.

Така изискването за поставяне на стикери за „Гражданска отговорност“ ще отпадне, а пътните полицаи ще трябва да проверяват по номера дали колата има застраховка.

Всички регистри, които водят различни административни органи, ще трябва да бъдат само в електронен вид. А служителите на администрациите ще трябва да имат безплатен достъп до регистриране, предвижда промените.

С промените в закона ще бъдат вкарани посредници между хората и фирмите от една страна и чиновниците от другата страна.

Идеята е тези посредници да получават 10% от таксите на администрациите за предоставяните от тях услуги.

ПРОЧЕТИ
Двама младежи бяха осъдени за кражба на часовници от варненски мол

Промените предвиждат за услуги, които чиновниците предоставят онлайн, таксите да са поне с 10% по-ниски, като тази отстъпка да не надвишава 20 лв.

Само в отделни случаи Министерският съвет да може да определя по-големи намаления за онлайн услугите, предлагат депутатите.

Същевременно промените предвиждат да се даде възможност посредници да взимат пари от граждани и фирми и от тяхно име да подават онлайн документи до администрацията. В мотивите към законопроекта специално е посочено, че посредниците може да взимат разликата между таксата на гише и таксата за електронно предоставяне на услугата.

Така хората и фирмите ще може да плащат една и съща такса, ако отидат до гише на чиновника, или ако отидат до гише на посредника и той от тяхно име подаде документите онлайн.

Специално обаче е посочено, че посредниците може да взимат и по-висока такса, което реално ще оскъпи услугите за гражданите.

Абонамент за новините в Telegram