Комисията за защита на конкуренцията провежда проверка във връзка със съдържанието на овче сирене, което съдържа краве мляко, въпреки ясната маркировка „овче сирене“ и „100 % овче мляко“.

Обект на проверката са фирмите „Милки Груп Био“ ЕАД (производител на продуктите „Саяна“) и „Димитър Маджаров – 2“ ЕООД.

Абонамент за новините в Google

Проверката инициирана от Комисията за защита на конкуренцията следва след извършено предварително проучване. Българската агенция по безопасност на храните предостави информация и доказателства, включително резултати от извършени проби и актове за установяване на нарушения.

ПРОЧЕТИ
Две шипобедрени костенурки спасиха край село Бозвелийско служители на ДГС-Провадия

Комисията за защита на конкуренцията отбелязва, че представянето на невярна или заблуждаваща информация относно същностните характеристики на предлаганите стоки представлява форма на нелоялна конкуренция. В този контекст, тя започна проверка с цел установяване на евентуални нарушения от страна на съответните фирми.

Абонамент за новините в Telegram