Месеци преди предстоящите местни избори дойде ред и на Община Ветрино да влезе в негативния дневен ред на медии и социални мрежи, чрез разпространение на полуистини и неистини. Тези писания имат за цел да „обърнат“ общественото мнение и да обезсмислят положените през последните години от мен, като кмет издигнат от ПП ГЕРБ, както и на колегите ми от общинската администрация, усилия и труд за развитието на Ветрино. Това се казва в позиция на Димитър Димитров, кмет на Ветрино по актуални теми, касаещи развитието на Общината.

Искам кратко и ясно да изразя позицията на Общинската администрация по темите с които се спекулира в публичното пространство и които са важни за жителите на Ветрино.

Абонамент за новините в Google

Първо ще обърна внимание на темата за зелената енергия и изграждането на „Ветроенергиен парк“ на територията на Община Ветрино.

Аз лично, като кмет избран като кандидат на ПП ГЕРБ и общинската администрация във Ветрино, твърдо подкрепяме политиката за добиване на енергия от естествени, възобновяеми природни източници и изграждане на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) на територията на Общината.

Фактите говорят сами:

От септември 2019 година до днес имаме издадени 9 разрешения за строеж на проекти за производство на енергия от ВЕИ на територията на Община Ветрино и нито един спрян. Още 3 ПУП за устройствени зони, в които се допуска изграждане на обекти с насоченост за производство на енергия от възобновяеми източници, са одобрени и влезли в сила от м. август 2022 г. до сега.

Община Ветрино има приет Общ устройствен план (ОУП), според който има обособени територии, на които да бъдат изграждани съоръжения, произвеждащи енергия от възобновяеми източници. За съжаление тези територии все още са свободни и чакат интереса на инвеститори.

Към настоящия момент в администрацията на Община Ветрино няма входиран проект за изграждане на „Ветроенергиен парк“. Има входирани единствено няколко инвестиционни намерения.

Първото от тях е от 28.07.2021 г., второто от 28.07.2021 г. и третото от 16.03.2022 г., с описани към тях парцели, които не съвпадат с отредените по ОУП територии. Ако в бъдеще бъде входиран проект за изграждане на „Ветроенергиен парк“ на територията на Общината, съгласно ЗМСМА, решение ще вземе компетентният орган, който в случая е Общински съвет – Ветрино.

Втората тема, с която предизборно усърдно се спекулира, е темата за наградата, която Община Ветрино получи от Министерство на туризма – „Туристическа община за 2022 г.“

В онлайн гласуването на сайта на Министерството община Ветрино е получила 4 648 гласа, или 38% от гласовете в категорията. Явно хората, които са дали своя глас са оценили, че на територията на нашата община е изграден и активно функционира най-големия в България исторически парк в с. Неофит Рилски. Аз няма да разказвам за този обект, защото той е добре познат у нас и в чужбина, но ще отбележа какви ползи носи за Община Ветрино и хората в района.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 22 май

От скоро парка е част от известна бутикова компания за луксозни почивки и свръхскъпи имоти в света. Като резултат от крупните инвестиции, които осъществява Исторически парк по придобиване на имоти (много от които пустеещи през годините) и техните реконструкции, данък придобиване е нараснал три пъти спрямо времето преди да заработи парка.

За съпоставка, ако през 2011 г. приходите от този данък са били 108 725 лв., то за 2022 г. вече са 363 700 лв. Още по-голямо е покачването в цените на имотите. Само през последните няколко години, ако цената на един имот е била 8 – 10 хил. лева, то сега е десетократно по-голяма – 80 – 100 хил. лева.

Строят се и са построени много обекти, които се дават под наем дългосрочно и не подлежат на регистрация като туристически обекти, но привличат специалисти особено от IT сектора. Това носи допълнителни средства в Общината, създават се и много работни места. Прост пример – ако преди броя на децата в детската градина в село Неофит Рилски беше 12 и бяхме на границата тя да бъде закрита, то благодарение на привлечените млади хора, тя сега работи, а децата им продължават обучението си в СУ „Христо Ботев“.

Привличането на интелигентни и можещи млади хора на територията на Община Ветрино е сбъдната мечта. Тази сбъдната мечта води със себе си още редица ползи за хората, които остават далеч от полезрението на политическите критикари.

Ще изброя само някои от тях: Създаване на нови работни места; Развитие на малкия бизнес – магазини, заведения за бързо хранене, ресторанти, доставки по домовете, спортни бази и комплекси; залесяване и поддържане на паркови пространства; възстановяване и реновиране на църковни храмове и параклиси; изграждане с сгради за културно и информационно обслужване; фермерски пазари; организиране на курсове в училищата и клубове по интереси за децата; организиране на фестивали, изложби и възстановки.

Или ако мога да обобщя с няколко думи всичко това – повишаване на жизнения стандарт на хората. Точно такава трябва да бъде и целта на всяка община, която се стреми да се нарече туристическа – привличане на външни средства и фактори, които да подобрят жизнената среда и стандарт на местните хора. Смятам, че ние сме успели именно в това и заслужено спечелихме вота на хората, защото именно те, а не Министерството на туризма ни оцениха. Това ни мотивира да продължим да работим, за да сме достойни и в бъдеще за техния вот.

Абонамент за новините в Telegram