Със средствата ще бъде построено ново четириетажно крило на ОУ „Добри Чинтулов“, нова зала за танци и спорт за  СУ ХНИ „Константин Преславски“ и ще се ремонтира средношколското общежитие

Два договора за безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) подписа вчера кметът на Община Варна Благомир Коцев. Договорите са на обща стойност 16 998 104 лв.

Абонамент за новините в Google

Единият договор е за финансиране на образователна инфраструктура – 6 млн. лева безвъзмездно финансиране за ремонт и модернизация на двете сгради на Средношколското общежитие „Михаил Колони“. В него се настаняват ученици от 8 до 12 клас от цялата страна, които се обучават във всички професионални гимназии и средни училища във Варна. Към момента капацитетът му е 280 ученици. Строително-монтажните работи ще подобрят енергийната ефективност на сградите, така че разходите за енергия да бъдат значително намалени. Базата на общежитието ще бъде приведена в съответствие с всички нормативни изисквания за такъв тип сгради и задължителните мерки от техническите паспорти.

Вторият договор е за близо 11 млн. лева безвъзмездно финансиране, което е за две нови училищни пристройки –  ОУ „Добри Чинтулов“  и СУХНИ „Константин Преславски“. Средствата са предвидени за изграждане на самостоятелни пристройки за двете варненски училища. Целта е те да преминат изцяло на едносменен режим на обучение.

Едното от училищата – ОУ „Добри Чинтулов“ – е най-голямото основно училище в район „Младост“. В него учат 993 ученици, разделени в две смени. Учениците са разпределени в 39 паралелки (24 паралелки – начален етап, 15 паралелки – прогимназиален етап). От тях целодневно се обучават 134 деца в 6 групи.

Проектът, за който Община Варна намери финансиране по НПВУ, предвижда в имота да се проектира и пристрои ново четириетажно крило, отделно от основния учебен корпус на училището. Пристройката ще осигури по още три стаи на етаж с независима вертикална комуникация и допълнителни санитарни възли и ще има автономен вход от дворното пространство.

ПРОЧЕТИ
Два туристически центъра ще бъдат изградени в Дългопол и с. Аспарухово

Базата на училището ще бъде увеличена с 12 класни стаи, помещения за извънкласни дейности, помощни, технически и/или сервизни помещения. Така в училището ще могат да се обучават още 312 ученици в начален етап на обучение на едносменен режим. Очакваната нова застроена площ е 500 кв.м.

Нова сграда за танци и спорт ще се изгради и в СУХНИ „Константин Преславски“ – едно от най-големите училища на територията на Община Варна. В момента гимназията има крайно недостатъчна закрита спортна база. Не достигат и помещенията за танци – три стандартни учебни стаи са оборудвани като танцови зали за паралелките с изучаване на хореография.

Новата сграда е планирана на 4 етажа с по 4 зали за танци и спорт от по 90 кв. м. с прилежащи съблекални (с бани и тоалетни), складове за гардероб и инвентар и помещение за учителите. Ще се осигурят условия за качествено, ефективно и съвременно обучение по професията „Танцьор“.

Базата ще се ползва за общите репетиции и за задължителното модулно обучение по спорт. Очакваната нова разгърната застроена площ е около 833 кв. м. През учебната 2022/2023 година обучението в СУХНИ „Константин Преславски“ е организирано в 51 паралелки от 5 до 12 клас и се провеждаше на две смени. С изграждането на новата прилежаща сграда за танци и спорт училището ще може да премине на полудневната организация на учебния ден.

В процедури по подписване са още пет договора по НПВУ за финансиране на проекти в училища и детски градини. Сред тях са основен ремонт, мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“; основен ремонт, мерки за енергийна ефективност и изграждане на пристройка – външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов“ и основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ и ДГ №18 „Чайка“.

Абонамент за новините в Telegram