Досегашните заместник-кметове са освободени, бюджетът за 2024 годна трябва да е представен на кмета в работен вариант до петък, в приюта в Каменар ще има смяна на ръководството, предстои спешна среща с Областната администрация за брегоукрепването и Морската градина

Пълна мобилизация на дирекциите по подготовката на проектите за 100 милиона лева, които Община Варна ще получи от държавния бюджет, обяви кметът Благомир Коцев по време на първата за годината работна оперативка. Заданията за проектиране са разпределени на специалистите от Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и ОП „Инвестиционна политика“, както и по други ресорни дирекции.

Бюджетът за 2024 година трябва да е готов в работен вариант до петък

Още в петък на кмета Благомир Коцев трябва да бъде представен работният вариант на бюджета на Община Варна за 2024 г. В момента експерти от всички дирекции прецизират приоритетите в разпределянето на средствата.

Продължава съгласуването на графиците за уличните ремонти, които трябва да приключат през месец април. До 17 януари е и срокът за изготвяне на пълния доклад за състоянието на уличното осветление. По него работят ресорните дирекции и районните кметове.

Отново с районните администрации ще има нарочна среща за състоянието на междублоковите пространства и възможните строително-монтажни работи по тях. Десетки детски площадки са в незадоволително състояние, а строителните дейности някъде все още не са започнали, защото липсват изпълнители, докладваха експертите.

На дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ е възложен пълен анализ на състоянието на 41 подлеза в града. Много от съоръженията са обект на непрекъснати вандалски прояви. Платформите в подлезите се ремонтират и два-три дни по-късно в общината отново постъпват сигнали, че не работят заради хулигански прояви, докладваха експертите. Недовършените подлези в кварталите „Младост“ и „Владислав Варненчик“ също са непрекъснат обект на вандализъм. В район „Младост“ има нови поражения – откраднати са кабелите на подлезите на бул. „Република“ и на Автогарата, стана ясно по време на работната среща днес.

По отношение на видеонаблюдението Общината има техническа готовност да постави повече от предварително планираните 16 камери на критични места, където се образуват нерегламентирани микросметища. Броят им може да бъде повишен на 24. Локациите ще бъдат определени до края на тази седмица, за да започне монтирането на камерите в следващите дни.

На районните кметове беше наредено да подготвят графиците за работа във връзка с влошаването на метеорологичните условия на територията на общината тази вечер и утре. Ще се действа по разработения План за действие при бедствия и аварии. Информацията ще бъде предоставена на дежурните към Общината по райони, за да са в помощ на гражданите в извънработно време.

Отчетено бе и състоянието на ската, граничещ с крайбрежната алея. Там е необходимо генерално решение и цялостно брегоукрепване  – нещо, което е в правомощията на държавата. Затова Община Врана ще поиска среща с Областна администрация, за да се предложи комисия за обследване на целия район и на особено опасните места.

В Морската градина също има компрометирани съоръжения, отчетено беше на оперативката. Става дума за стълбища, парапети, алеи и подходи към крайбрежната алея. Има свличане на скатове, подпорните стени на места са изграждани с дървени трупи, има опасност за преминаващите, алармираха експертите. На тези места трябва да се търси дългосрочно решение за укрепване, като на първо време се изиска и становище от Геозащита.

ПРОЧЕТИ
Община Варна следи с дрон опасни точки, където може отново да се разразят пожари

Известната на варненци Станчова алея в края си, в посока курортите, е обявена за свлачищна зона и е затворена за преминаване на автомобили и пешеходци. Забранителните табели обаче непрекъснато стават обект на посегателства и гражданите продължават да преминават по нея, въпреки че е опасна.

Във връзка със сградата на бул. „Сливница“ 20, която е в центъра на обществения интерес вече втора седмица, стана ясно, че по отношение на разрушената ограда обектът засега е спрян. До Министерството на културата е изпратено писмо с искане за отговор дали разрушената ограда е част от обекта – паметник на културата като цялостен ансамбъл със сградата. В проектната документация на обекта оградата, както и шадраванът в двора на къщата, не са споменати. Собствениците са получили разрешение за строеж, но през 2021 г. то е отказано от Министерството на културата, стана ясно на срещата. Документите са връщани няколко пъти, но към момента има виза за промяна предназначението на сградата и разрешение от район „Одесос“ за изграждане на преместваем обект (стъклен павилион – зимна градина).

Благомир Коцев поиска пълен списък на сградите – паметници на културата във Варна. В него трябва да има информация за всеки обект от списъка на Национален институт за недвижимо културно наследство – докъде е стигнала администрацията в издирването и комуникацията със собствениците. Големият брой наследници и невъзможността те да бъдат издирени е едната част на проблема. Другата е пълната незаинтересованост на някои от собствениците да стопанисват имуществото си, докато не започне изпълнението на инвестиционните им намерения, е констатацията на експертите. Други собственици съвестно поддържат фасадите, казаха още те. В обектите, които са изцяло частна собственост, Общината не може да предприеме мерки дори за тяхното ограждане и обезопасяване. Най-много такива сгради има в районите „Одесос “ и „Приморски“. Ще се подготви предложение до Общинския съвет за промяна на наредбата за ползване и заплащане на тротоарното право по отношение на опасните сгради и строежите.

Комисията за естетизация на градската среда, която е консултативен орган към Дирекция „Култура и духовно развитие“, има нужда от актуализация на състава са и от по-регулярни срещи, беше решено още на днешната оперативка.

Няколко варненски училища ще кандидатстват за финансиране от Министерството на образованието и науката за изграждане или основен ремонт на физкултурни салони и открити спортни площадки. Вече са одобрени и обектите по Плана за възстановяване и устойчивост. За Варна те са за над 34 млн. лв. и предвиждат основни ремонти, саниране и изграждане на нови училищни пристройки. Реалните строително-монтажни дейности ще започнат най-рано през лятото.