Кметът на Варна Благомир Коцев отказа да подпише започването на проект за рибарско селище „Карантината“, одобрен през март 2023 година. По проекта вече близо една година действия не са предприети. Срокът на програмата, по която следва да се финансира, изтича след 20 дни – на 31.12.2023 г. Проектът е на стойност над 390 000 лева.

Предложението е с пълно наименование „Облагородяване на достъпа дo рибарска инфраструктура в селище „Карантината“ и обособяване на зона за спорт“ и е подаден от Община Варна на 30.07.2022 г. за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Предложението е класирано като първа резерва за финансиране, поради липса на финансов ресурс. Одобрено е с Решение на Оценителната комисия на Програмата за морско дело и рибарство в началото на 2023 г., но до момента действия по него не са предприети. На 06.12.2023 г. Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство е отправил покана към общината за предприемане на действия.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
На 7 от неохраняемите плажове в област Варна ще има спасители

Програмният период приключва на 31.12.2023 г. и ако сключи договор за изпълнението на проекта, Община Варна трябва да реализира, приключи, разплати и отчете проекта в срок до Нова година, което би било практически невъзможно. Това не лишава Община Варна от правото да кандидатства по същата програма през новия програмен период.

Кметът Благомир Коцев разпореди да започнат системни действия по подобряване ефективността на работата на администрацията по линия на европейското финансиране и отговорните за това звена в общината.

Абонамент за новините в Telegram