Кметът на Вълчи дол коментира на форум колко е важно привличането на големи инвестиции в малките общини

13

Георги Тронков, кмет на Община Вълчи дол, присъства на бизнес събитието „Варна и региона“, което се проведе на 6-ти юни. Той коментира важността от привличане на големи инвестиции за Вълчи дол и как това ще се отрази положително на общината и нейните жители.

Тронков също подчерта, че е важно да бъдат спазвани законите на страната и всеки инвестиционен проект да бъде третиран с уважение и следен с внимание при преминаване през всички установени процедури.

Държавата има своята значителна роля за привличане на инвестиции на регионално ниво и общините не бива да бъдат оставяни сами. Само с обща работа – държава, местна власт, бизнес – може да се постигне устойчив просперитет за хората! – коментира Тронков.