Съгласно Решение Ц-17/30.06.2024 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, от 1 юли 2024 влизат в сила нови цени на електроенергията в Североизточна България. За битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО цените са както следва: дневна тарифа – 0,22362 лв./kWh, нощна тарифа – 0,12657 лв./kWh, без ДДС. Изчисленото средно намаление на база решението на КЕВР е 0.49%.

Във връзка с изменението на цените на електроенергията ЕНЕРГО-ПРО ще даде възможност за самоотчет на показанията на потребителите. Желаещите да се възползват от тази възможност клиенти на регулиран пазар могат да подадат данните от електромера, придружени от клиентски и абонатен номер, до края на деня на 01.07.2023 г. на имейл [email protected], на телефони 0700 1 61 61 или 0700 359 10, както и в удобен център за обслужване на компанията в областните градове. Самоотчетът не е задължителен, и в случай че не получи данни, компанията ще фактурира потреблението по регламентираната методика – пропорционално разпределение на отчетените количества на дните преди и след влязлата в сила промяна.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
От полицията във Варна с информация за всички пожари, горели вчера в областта

Изменението на цената ще бъде отразена еднократно във фактурите на клиентите на ЕНЕРГО-ПРО. Всички платежни документи за отчетния период, включващ промяната, ще съдържат два подпериода – период по старите и период по новите цени. Броят дни по стара и нова цена ще бъде различен в зависимост от отчетния период на всеки клиент.

 

 

 

 

Абонамент за новините в Telegram