Сградара на Община Девня
© Devnya.online

Община Девня организира публично обсъждане на бюджета, съобразно чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси.

Поканени са жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица на обсъждане на проектобюджета на Община Девня за 2023 г.

Абонамент за новините в Google

Публичното обсъждане ще се проведе на 8.08.2023 г. от 11.00 ч. в Пленарната зала на Общински съвет.

Проекта на бюджет е публикуван на интернет страницата на Община Девня.

ПРОЧЕТИ
Кметът на Варна нареди спешна рехабилитация на улиците в града

Вашите становища и предложения можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес:[email protected].

За постъпилите становища и предложения ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет – Девня.

Абонамент за новините в Telegram