Без констатирани нарушения завършиха проверките за спазване разпоредбите на Закона за гражданска регистрация/ЗГР/, относно извършените адресни регистрации или промяната на адреси в периода от 1 май 2022 година до 3 Април тази година на територията на 4 общини от Варненска област. Те бяха предизвикани от съмнения за необичайно голям брой подадени заявления за гласуване по настоящ адрес в рамките на новорегистрираните лица по постоянен адрес в периода по чл.405а от Изборния кодекс /ИК/ – /30 май 2022 год – 30 април 2023 год./. Това съобщиха от Областна администрация – Варна.

Бяха проверени – в община Аврен – с.Китка и с.Болярци, в община Ветрино – с.Ветрино, с.Неофит Рилски, с.Невша, с.Момчилово и с.Доброплодно, в община Белослав – с.Страшимирово и в община Провадия – с.Тутраканци и с.Добрина.

Абонамент за новините в Google

В състава на комисиите, извършили проверките влязоха експерти от „ГРАО“, Местни данъци и такси, Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация – Варна, инспектори от местните управления на полицията и представители на проверяваните общини.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 14 май

Проверките във всички населени места не установиха нарушения в разпоредбите на ЗГР. Спазени са всички изисквания на чл.92 и чл.99 /а/ от цитирания закон.

Документите, въз основа на които е била извършена адресната регистрация или промяна на адрес се съхраняват в общинските администрации на посочените населени места. Броят на лицата, които са регистрирани за последната година по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не надвишава броя на лицата, съгласно разпоредбите на чл.99/а/ от ЗГР. Според тази разпоредба „На един адрес със съгласието на собственик на жилищен обект могат да се регистрират такъв брой лица, който не надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответния обект.“

Не са установени и лица, чиято адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес е извършена в хотел, мотел, почивен дом или на друго място за подслон преди повече от 4 месеца.

Абонамент за новините в Telegram