Извършиха проверка на адресните регистрации в Белослав във връзка с местните избори

По искане на кмета на община Белослав днес се извърши проверка за спазване разпоредбите на Закона за гражданска регистрация/ЗГР/, относно извършените адресни регистрации или промяната на адреси в периода от 1 май 2022 година до 3 Април тази година на територията на с. Страшимирово. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Варна.

В състава на комисията влизат експерти от „ГРАО“, Местни данъци и такси, Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” при Областна администрация – Варна, инспектор от УП – Белослав и представители на община Белослав и с.Страшимирово.

Абонамент за новините в Google

Първата от серията проверки не установи нарушения в разпоредбите на ЗГР. Спазени са всички изисквания на чл.92 и чл.99 /а/ от цитирания закон.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 12 юни

Документите, въз основа на които е била извършена адресната регистрация или промяна на адрес се съхраняват в общинската администрация в селата Езерово, Страшимирово и Разделна. Броят на лицата, които са регистрирани в посочения период по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не надвишава броя на лицата, съгласно разпоредбите на чл.99/а/ от ЗГР. Според тази разпоредба „На един адрес със съгласието на собственик на жилищен обект могат да се регистрират такъв брой лица, който не надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответния обект.“

Проверките продължават и през следващите дни в общините Аврен, Провадия и Ветрино.

Абонамент за новините в Telegram