град Вълчи дол
© Devnya.online

Община Вълчи дол ще изгради Туристически информационен център, който професионално да популяризира културно-историческите дадености на региона и местната идентичност. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Общият размер на инвестицията е 89 580, 04 лева. Бенефициент е местната администрация. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Проектът предвижда да бъде изграден, обзаведен и оборудван Туристически информационен център в град Вълчи дол. Ще бъде доставен и монтиран преместваем обект – контейнер, представляващ модулна конфигурация с размери около 30 кв.м., който ще бъде разположен на пл. „Христо Ботев“. Помещението ще разполага с функционално работно пространство и с място за посрещане на посетители, с кухненски блок и тоалетна. Предвиден е монтаж на ел. и ВиК инсталации и  климатик.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Център за екотуризъм в птичи рай "Ятата" в Белослав отвори за посетители

За обезпечаване функционирането на Туристическия информационен център ще бъде закупено и доставено необходимото обзавеждане – бюра, столове, маси и др., както и техническо оборудване – компютри, мултимедия и други. За гарантиране на сигурността е планиран монтаж на две охранителни камери.

Абонамент за новините в Telegram