Село Близнаци в Аврен ще има нов рибен пазар

Общински пазар за продажба на риба и рибни продукти, както и на рибарски принадлежности и риболовен инвентар, ще бъде изграден в авренското село Близнаци, съобиха от Областния информационен център във Варна.

Дейностите ще бъдат изпълнени по проекта „Облагородяване на обществена зона и изграждане на общински пазар за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар в с. Близнаци, община Аврен“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Общата стойност на инвестицията е 247 830, 22 лв. Бенефициент е Община Аврен.

Абонамент за новините в Google

Целта на проекта е чрез облагородяване на паркови пространства и изграждане на рибен пазар да се подобри средата на живот и социалното благополучие на жителите и гостите на Аврен, да се стимулира бизнесът в сектор рибарство и да се осигурят нови работни места, което да доведе до икономически прираст в сферата на услугите.

ПРОЧЕТИ
Кметът на Аврен обяви: Проблемът с пътя от Бенковски до Равна гора скоро ще бъде решен!

С европейските средства ще бъде изграден общински пазар в село Близнаци за продажба на риба и рибни продукти, рибарски принадлежности и риболовен инвентар. Предвижда се и облагородяване на обществена зона. Всички търговски обекти ще бъдат преместваеми. Продукцията ще бъде продавана в открит и закрит сектор. Освен търговските площи, се предвижда изграждане на санитарно помещение за хора с увреждания и офисна част. По проекта ще бъде монтиран фонтан, а като елементи на парковата среда са проектирани декоративни прегради за обособяване на пространствата. Предвидена е доставка на пейки и кошчета.

Проектът е стартирал на 7.11.2022 г. и ще продължи до 30.11.2023 г. 

Абонамент за новините в Telegram