Инж. Драгия Драгиев представя нова хипотеза за „Мадарски конник“

67


Инж. Драгия Драгиев

Днес инж. Драгия Драгиев отбелязва своя юбилей, същевременно представяйки и своята най-нова хипотеза за „Мадарски конник“.

Абонамент за новините в Google

Изтеглете оригиналът тук: изтегляне

„СИНЪТ НА МИРА“ ЦАР СИМЕОН ПОСВЕТИЛ БАРЕЛЕФА „МАДАРСКИ КОННИК“ НА ДЕЛОТО И СМЪРТТА НА СВОЯ БАЩА Св. БОРИС-МИХАИЛ, КНЯЗ И ПОКРЪСТИТЕЛ БЪЛГАРСКИ

Хипотеза на инж. Драгия Драгиев, гр. Варна, 29. 12. 2023 год.

Досега българското чудо „Мадарски конник“ няма задоволително научно обяснение. То се унищожава от зловредните природни въздействия и от нехайното отношение на държавата ни за неговото спасяване. Барелефът ще се появи върху българските евроцентове. Жалко е, че ние българите все още не можем да обясним смисъла на широко прославения, както сред българите, така и пред Европа и пред целия научен и културен свят, т. н. „Мадарски конник“. Наш дълг е не „замазването“, а ДОКАЗВАНЕТО на произхода, същността и значението му в КОРЕННО сбърканата ни история за периода 681-865 година. А и след това до 893 год.

Моята хипотеза се гради върху следните основни доказателства, както и върху дълго и дълбоко обмисляни предположения:

1. Ездач на Коня е не някой друг, а княз Борис. 2. Доказано е от българската наука, че той е починал на 2 май 907 (6415) година, която по старобългарския календар е годината на Коня. 3. В краката на Коня се намира укротен, но страдащ от болка Лъв с вирната опашка и Змия, която го хапе по лапата. 4. Змията олицетворява злия болярски бунт, който е потушен (с божията помощ и православния кръст) от безумно смелия и непрощаващ никому нищо княз Борис. 5. Лъвът представлява застрашената и напрегната от отровата на Змията българска държава. 6. С високо вдигнати в лявата си ръка Кръст и Библия, Кнзяът бързо пристига с Коня; митновено пронизва със светкавичен лъч главата на отровната Змия и спасява своята Държава (гърчещия се Лъв). 7. Зад Коня на Борис неотлъчно тичат верните му предани на християнството и на вожда си българи, които са въплатени в образа на вярното  Куче. 8. Пред Мадарския конник лети Орелът, който показва начертания от Хан Аспарух прав български път. 9. Може да се допусне, че след изоставянето на Столичния град Велика Преслава (дн. Девня) –центъра на потушения болярски бунт, Горният цветущ крепостен град Мадара (а не набедената от науката ни „Плиска“) е играел важната роля в българската история. 10. Фактът, че Парламентът (Булевтерият) на българите се намирал в Мадарската крепост, която Ана Комнина нарича Плискован („Разрушената крепост“ / към 1087 год.), говори за това, че за фамилията на кн. Борис Мадарският комплекс е бил център и на българската власт, и на българското православие. Нищо чудно един ден да се докаже, че не случайно Мадарската крепост е била наричана (пак според Ана Комнина) с името „МИР“, което било второ име на цар Симеон. 11. Голяма е вероятността Борис да е низвергнал Владимир от трона и да е възкачил Симеон за княз на България точно в Парламента на България в Мадарската крепост. 12. Трябва да се помисли дали монашеството на княз Борис не е преминало в или около Мадара и дали неговият гроб (а и този на цар Симеон) не се намират и до днес в или около Мадара (в ниската или във високата ѝ част). 13. Синовната идея за направата на Барелефа е на Цар Симеон, който освен всичко друго е бил наричан „Син на мира“, защото е бил роден в условията на мир, осигурен от неговия преславен баща княз Борис. 14. Главен съветник на цар Симеон е бил  Докс Български – братът на княз Борис. 15. Изображението на Коня е ГЛАВНОТО И НЕОСПОРИМО ДОКАЗАТЕЛСТВО, че княз Борис е починал в годината на Коня. 15. Учените ни могат да се убедят лесно в това, като най-после извършат (но без помощта на „космически“ технологии!) следните „наукообразни“, но много прости аритметични действия: 5508 + 907 = 6415 : 12 = 534 (цели 12 годишни) цикъла  и остатък от 7 години. По старобългарския календар под  № 7-ми е годината на Коня! Извод: Св. Княз Борис-Михаил е починал в годината на Коня. 16. Всичко описано до тук може да даде старта на предлатаната моя  ДЕВНЕНСКА (ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА) ХИПОТЕЗА ЗА „БАЩАТА (МАДАР) КОННИК“. Ако имаме и  будна наука, и будна държава, които са земни, а не ВИРТУАЛНИ!!!

Фиг. 1

„СИНЪТ НА МИРА“ ЦАР СИМЕОН ПОСВЕТИЛ БАРЕЛЕФА „МАДАРСКИ КОННИК“ НА ДЕЛОТО И СМЪРТТА НА СВОЯ БАЩА Св. БОРИС-МИХАИЛ, КНЯЗ И ПОКРЪСТИТЕЛ БЪЛГАРСКИ

Хипотеза на инж. Драгия Драгиев, гр. Варна, 29. 12. 2023 год.

Фиг. 2

Барелефът „Мадарски конник“. Сн. Йонко Атанасов.

https://www.google.com/search?client=opera&q=мадарски+историчиски+комплекс&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAoSLEFGMVFpcE5JUDZ2OGFKYlhzbWdONlprTUF2MVgtcmsxeXQtbWUzcGFZR0VV

Фиг. 3

Моето тълкувание: Змията (Болярският бунт, Дяволът, Сатаната, Чудовището) е впила зъби и отровно жило в лапата на българския лъв.

Илюстрация от: © Петър Георгиев, автор, 2011, МАДАРСКИЯТ КОННИК © 2011София, Първо издание,

ISBN: 9789549670097, Печат София.

В приказките, а и в някои публикации за Мадарския конник, се твърди, че лъвът е разкъсал с лапи и зъби Змията (Демона, Дявола, Сатаната) и че дори е захапал част от нея. Ако и на релефа наистина е било така, това ще бъде още едно голямо потвърждение, че:

1. Цар Симеон Велики е създал този Барелефа в памет на славния си баща Св. княз Борис-Михаил, Покръстител и Просветител Български.

2. Паметникът документира за вечни времена, че княз Борис е починал в Годината на Коня (2 май 907 год.).

3. Изобразена е най-голямата драма в живота на княз Борис, която се състои в следното:

а) В столичния град Велика Преслава (Девня) е избухнал болярският бунт за възстановяване на българското езичество и за отказ от православието.

б) Научил за това княз Борисведнага напуснал резиденцията си в Мадарската крепост и със силата на християнскиа кръст и библията (в лявата ръка!), с остър меч в дясната ръка и с подкрепата на верни на християнството свои съратници и с вярната (Кучето!) подкрепа на народа „прелита“ начело на конния си отряд, стига до Велика Преслава и потушава бунта на болярите.

в) Змията олицетворява „злите болярски сили“, които „хапят и тровят“ българската държава (снижения и гърчещ се от отровата лъв).

г) С магическия си светкавичен лъч княз Борис убива Змията и възстановява реда, спокойствието и държавността в България.

д) В предната част на Барелефа е изобразен Орелът на хан Аспарух, който сочи верния, Аспаруховия път на България към мечтания град Константинопол.

е) Трудно е да се докаже колко боляри са били екзекутирани (53!?…), но има археологически сведения за намерени и изследвани гробове на териториите на Девня и Кюлевча, в които може би са били погребани екзекутираните бунтували се български боляри.

Бележка: Считам, че докато нашата историческа наука не разбере и не приеме, че Първата (Аспаруховата) столица на България е била в Девня, няма да имаме напредък към истинската история на България.

Фиг. 4

Разпръснатата крепост „Плискован“ е построена на върха на цар Симеоновия мир.

През 1087 год. император Алексий I намира Мадарската крепост в разпръснат  (Плискован) вид. Вече са изминали близо 100 години от ликвидирането на Българската държава.

Добри Чинтулов: СТАНИ, СТАНИ, ЮНАК БАЛКАНСКИ

„Догде е мъничка змията*,

елате да се съберем!

С крака да й строшим главата,

свободни да се назовем!“

* Змията – неслучаен, а утвърден символ на злото в българската история!

29. 12. 2923 год. Гр. Варна. Автор на ДИЕБИ: инж. Др. Драгиев

Днес навърших 80 години.

Абонамент за новините в Telegram