Шест Концепции за интегрирани териториални инвестиции, преминали първия етап на оценка по процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., предвиждат дейности на територията на Област Варна. За реализирането на проекти чрез прилагането на новия инструмент ИТИ за Североизточния регион, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, са заделени общо над 674 млн. лева, съобщават от Областния информационен център-Варна. Като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на СИР, ОИЦ-Варна ще проведе обществено обсъждане и кампания за анкетиране за всяка една от концепциите с цел популяризиране и получаване на широка гражданска подкрепа.

Индикативният бюджет за изпълнението на заложените дейности на територията на Област Варна в шестте одобрени концепции е на обща стойност 52 822 913 лв. В две от тях водещите партньори са на територията на областта.

Абонамент за новините в Google

Концепцията „Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“ включва 12 проектни идеи на 11 партньори. Водещ е Община Варна. Планираните дейности на територията на Област Варна са на обща стойност 40 453 737 лв. В изпълнението ще участват детска градина, училища, университети, бизнес и общински администрации на територията на една градска община – Варна, и на две селски – Аксаково и Шабла. Сред планираните дейности са реставрация на археологически обекти, ремонт на Летен театър-Варна, обновяване на медицинска апаратура, мерки по енергийна ефективност, опазване на околната среда и превенция от наводнения и др.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 11 април

Концепцията с водещ партньор Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“ – гр. Варна цели надграждане на връзката на образованието с пазара на труда чрез разширяване на дуалната система на обучение. Тя е на обща стойност 2 680 000 лв. и включва пет проектни идеи, по които ще работят три партньори. Предвидени за изпълнение са дейности като ремонт на ученическото общежитие, засилване ролята на дуалното обучение, организиране на кариерни изложения и др.

В две от концепциите варненската Община Дългопол си партнира с общините Велики Преслав и Смядово, които са водещи. Сред дейностите на обща стойност 2 683 000 лв., които ще бъдат изпълнявани на територията на Община Дългопол, са провеждане на профилактични прегледи от мобилен медицински кабинет, създаване на нови туристически продукти и инфраструктура, съхраняване на природното наследство, облагородяване на инфраструктурата в района на природен феномен „Чудните скали“, превенция от наводнения и др.

НЧ „Васил Левски 1927“ в село Черноок – Община Провадия, е партньор в КИТИ, като на територията на общината са планирани за изпълнение дейности, свързани с подобряване достъпа до заетост, както и създаване на алтернативни форми на туризъм – провеждане на конен фестивал в село Черноок. За целта ще бъдат инвестирани 140 000 лв.

В концепция за интегрирани териториални инвестиции са включени и дейности по сеизмично укрепване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Варна. Стойността на инвестицията е 6 866 176 лв.

Абонамент за новините в Telegram