Костна игла за коса намериха археолозите, които работят в най-стария солодобивен център край Провадия. Костената игла за коса е намерена в керамичен съд сред руините на унищожена от пожар постройка, 4600 г. пр. Хр.

А ето какво споделят и археолозите, които работят на този интересен обект:

“Ръчните метални колички за изкарване на изкопаната на един археологически обект пръст са ежедневие в работата ни. Зарадвахме се преди десетилетия, когато се появиха количките с гумено колело, после и други техни модификации. Чести са забележките ни към работниците, изкарващи пръстта навън, да ги пълнят повече, защото от количеството изхвърлена пръст в значителна степен зависи обемът на извършените археологически дейности, респективно на резултатите.

Още в началото на настоящия археологически сезон имахме очевидна необходимост от бързо извозване на пръстта от един запълнен изкоп от Римската епоха. Затова подсещането от приятел, че бихме могли да използваме мини дъмпер за тази цел намери добра почва в разсъжденията ни. Малката бензинова машина на гумени вериги, предвидена да носи 500 кг товар, поема 4-5 пълни колички пръст в коша си, а с канати може да носи повече от 6 колички. Движи се сравнително бързо и по пресечен и наклонен терен, напред и назад, завива лесно и може да изсипва пръстта от коша. Въпреки бързо възникналия ни интерес към новата възможност, липсата на достатъчно средства за теренните проучвания през тази година ни възпираше – машината струва половин дузина хиляди лева. И тогава се сетихме за средствата, оставени като дарения при посещенията на хилядите любители на древността през пролетните празници на Солницата. Вложихме ги веднага – за седмица дъмперът пристигна на обекта. Обслужването му се оказа много лесно и извозването на пръстта от насипа тръгна на бързи обороти.

ПРОЧЕТИ
Дрехи за над 45 000 лева са иззели вчера служители на Икономическа полиция във Варна

Разказваме всичко това за да благодарим на всички хора, които със своите, макар и малки дарения при посещението си на Солницата, удовлетворени от видяното и чутото от нас, дадоха възможност за ускоряване на една техническа дейност, която видимо помага за научната ни работа тук. Благодарим ви! Надяваме се да ни помагате и занапред. Вашата финансова помощ ще бъде вложена разумно! Солницата, а и нашата работа по нейното проучване и социализиране, заслужават подкрепа”.