Хора в неравносттойно положение ще получават безплатна грижа във Вълчи дол

40
Осигуряват топъл обяд на хора в неравностойно положение в община Суворово

Повече от 78 лица над 65-годишна възраст, които не са в състояние да се самообслужват, ще бъдат обхванати от проекта “Грижа в дома на община Вълчи дол“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Общата цел е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Сред дейностите, които ще бъдат изпълнявани в полза на потребителите, са още доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Предстои назначаване на 30 лица, които ще се грижат за лицата от целевата група. Обслужваните ще бъдат посещавани от медицинска сестра, психолог и социален работник.