Осигуряват топъл обяд на хора в неравностойно положение в община Суворово

Повече от 78 лица над 65-годишна възраст, които не са в състояние да се самообслужват, ще бъдат обхванати от проекта “Грижа в дома на община Вълчи дол“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Общата цел е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

Абонамент за новините в Google

Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Сред дейностите, които ще бъдат изпълнявани в полза на потребителите, са още доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 11 април

Предстои назначаване на 30 лица, които ще се грижат за лицата от целевата група. Обслужваните ще бъдат посещавани от медицинска сестра, психолог и социален работник.

Абонамент за новините в Telegram