Работата по три от четирите лота по проект  № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация – Варна” ООД”, които са извън територията на град Варна, вече е приключила, отчете ръководителят на проекта Сава Коев.

Това са площадките „Дъскотна“, „Падина – Житница“ и „Игнатиево“. Изградени са 4,5 км. Довеждащ водопровод. Остават за доизграждане още два километра стоманен водопровод  Ф 1400, с което дейностите по деривацията „Китка – Варна“ ще са приключили.

Абонамент за новините в Google

На територията на град Варна продължава работата по поставянето на водопровод Ф 1000 по бул. „Христо Смирненски“ като в участъците  бул. „Христо Смирненски“ – ул. „Мир“ и „Христо Смирненски“ – бул. „Осми Приморски полк“ те вече  са приключили от страна на „ВиК – Варна“ ООД. По тези участъци тече работата по поставяне на бордюри и асфалтиране от община Варна. Приключено е пистовянето на водопровод между улиците „Мир“ и „Подвис“.

ПРОЧЕТИ
Кметът на Варна нареди спешна рехабилитация на улиците в града

Като част от проекта остава участъкът между ул. „Подвис“ и „Вятърна мелница“, където ще започне реконструкция на водопровода. Това ще стане след приключване на работата по ул. „Прилеп“ от страна на община Варна, която поставя бордюри и нова асфалтова настилка, и пускането й за движение.

Положена е и битовата канализация по ул. „Мир“ до хлебозавода.

В района на ВСУ „Черноризец Храбър“ – по ул. „Петър Попов“ вече са извършени всички, предвидени по проект дейности, от страна на „ВиК – Варна“ ООД – от пътния възел до  Варненския свободен университет. В момента там община Варна слага бордюри и асфалт.

Продължава полагането на битова канализация в района на „Траката“, допълни ръководителят на проекта.

Абонамент за новините в Telegram