Областният информационен център-Варна бе домакин на пресконференция, по време на която бяха представени резултатите от изпълнението на проекта „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 355 556, 08 лв. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“, а партньор – Община Вълчи дол.

Основната цел на проекта, който е демонстрационен, е да се създаде и внедри нова технология за събиране и третиране на битовите отпадъци във Вълчи дол, както и да се стимулира опазването на околната среда чрез намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаването на дела на рециклираните. Повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за управление на битовите отпадъци и засилване на участието на гражданите в разделното събиране на боклук също са сред целите на проекта.

Абонамент за новините в Google

С европейските средства е закупен специализиран камион за транспортиране на компост във Вълчи дол. Идеята е битовите отпадъци да се събират в компостери, разположени на територията на общината, след което получените след разграждането естествени торове да се използват от земеделските производители за обогатяване и подхранване на почвата. По проекта са доставени 120 компостера, 10-15 от които вече са раздадени на домакинствата. Най-големите с обем от 1830 литра ще бъдат използвани от учреждения и ще бъдат поставяни в селата за колективна употреба. Най-малките с вместимост 280 литра ще бъдат на разположение на отделните домакинства. Събраният материал ще се транспортира от камиона до специално обособена за целта общинска площадка. Това ще доведе до опазване на околната среда и производство на екологично чисти продукти. Ще намалеят и разходите на местната администрация за управление на отпадъците.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 14 юни

Сред дейностите, изпълнени по проекта, са още организиране на широка информационна кампания сред жителите на Община Вълчи дол с цел превенция и опазване на чиста околната среда, популяризиране на екологичната култура, изработване и отпечатване на наръчник за компостиране в битови условия, създаване на образователна информационна платформа за разделно събиране и компостиране на битови отпадъци.

Проектът е стартирал на 24.02.2022 г. и ще продължи до 24.09.2023 г.

Абонамент за новините в Telegram