Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ обяви конкурс за попълване на състава

6

Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ обяви конкурс за попълване на състава  Преглед (mvr.bg). На тях е поверена охраната на реда и на стратегическите обекти в България.

Жандармеристите знаят как се създава ред и сигурност. Сега те се нуждаят от още смели мъже и жени, които да се присъединят към екипите на територията на страната ни.

Зонално жандармерийско управление Варна има три свободни бройки за отговорната позиция.

Кандидтите трябва да са до 41 годишна възраст и да имат завършено средно образование. Краен срок за кандидатстване – 27 ноември 2023г.