На пресконференция в БТА и община Ветрино се представи комикс-роман „Цената на вятъра“ с автор Сиу Берже. Събитието се проведе по инициатива на новорегистрираното НПО „Човек-природа-живот“ с представител Красимира Катинчарова.

Комиксът се издава в България с финансовата подкрепа на фондация „Въздигане“, собственост на Ивелин Михайлов, лидер на партия „Величие“ и част от съвета на директорите на Исторически парк в Неофит Рилски.

Абонамент за новините в Google

Авторите и техните местни организатори потвърдиха, че произведението не представлява научен труд, а е спекулативен разказ от впечатленията на авторката.

Направи впечатление твърдението на Жан-Луи Ремуит, представен като ръководител на Федерацията за устойчива околна среда във Франция, че не земеделците, а някои животновъди се изказвали против вятърната енергия. По думите на Ремуит, земеделието във Франция не страда от съжителството с ветропарковете.

Г-жа Берже спомена няколко пъти ANSES (френският еквивалент на агенцията по храните). В доклад на ANSES от 2021 г. са проучени няколко от случаите на оплаквания от фермери, описани от г-жа Берже, като извършените експертизи не дават основания да се твърди, че въпросните ефекти са резултат от работата на ветрогенераторите.

Припомняме, че в публичните канали на приближени компании около Ивелин Михайлов, посочен като финансиращ издаването на книгата „Цената на вятъра“ през фондацията си „Въздигане“, многократно са публикувани атаки срещу инвестиционното намерение за изграждане на вятърен парк на територията на общините Ветрино и Вълчи дол.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 17 май

Катинчарова потвърди, че един от поводите за публичната изява е именно това инвестиционно намерение. Това повдига още въпроси като това на кого точно пречи инвестицията и чии интереси засяга и не е ли издаването на представения комикс по-скоро лична вендета.

Припомняме, че Франция има инсталирани над 9000 вятърни турбини, а в националния си план се предвижда още много такива централи. България от своя страна има дългосрочна стратегия, която насърчава развитието на ВЕИ, заложена в закони и редица стратегически документи, за да се намали вносът на скъпи горива. На областно и общинско ниво местните парламенти също са се обявили за повече ВЕИ в съответните общински и регионални програми за развитие.

Според организаторите изобщо не трябва да се използва вятърната енергия. Те изразиха вижданията си, че трябва да се влага в ядрени централи, въпреки катастрофалните инциденти с „Чернобил“ (случил се точно на днешната дата – 26 април) и „Фукушима“.

Не стана ясно дали от НПО-то предлагат да се построи атомна централа във Ветрино.

Има два вида хора – такива, които градят, строят, сеят и произвеждат нещо, и такива, които са против всякакво развитие. Ако следва съветите на френските карикатуристи, българската енергетика и индустрия ще трябва да се изнесе към Индия и Китай.

Абонамент за новините в Telegram