Без лекарства по здравна каса от 1-ви април може да останат хиляди пациенти у нас. Причината е провалените преговори за преподписване на договора между аптеките и касата. Това се посочва в становище от съсловната организация.  Ще подпише ли Българският фармацевтичен съюз (БФС) новия договор с НЗОК? „В края на миналата година БФС подписа тримесечен анекс към договора с НЗОК, който изтича на 31 март 2023 г., за да имат пациентите достъп до лекарства отпускани по каса. Основание за подписването в края на 2022 г. беше, че контролът ще се извършва в реално време при предписването и при получаването на лекарствата. От началото на 2023 г. БФС и НЗОК подновиха договарянето, което до миналата седмица протичаше гладко. Неочаквано и изведнъж целта на договарянето се подмени, като касата настоя за въвеждане на текстове, които противоречат на нормативната уредба. Единият текст противоречи на регламент на Европейския съюз за верификацията, а другият текст ограничава правата на пациентите и им вменява задължение. Хронология на преговорите БФС – НЗОК: Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.45, ал.17 от Закона за здравното осигуряване, както и с оглед изтичането на крайния срок – 31.03.2023г., на действащите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр.102 от 2022 г.) в продължение на три месеца бяха провеждани преговори между представители на БФС и представителите на НЗОК. В процеса на преговорите бе постигнат важен напредък, относно контрола върху отпускането и заплащеното на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК. Тази тема беше дискутирана в продължение на целия преговорен период, като от страна на БФС бяха направени значителни компромиси, касаещи основно ефективността на упражнявания контрол. През целия период на преговори БФС срещаше известно недоверие от страна на НЗОК относно използването на всички технологични възможности на Националната здравно – информационна система и на системите на НЗОК за контрол в момента на отпускането на лекарствените продукти и препятстване на неправилното разходване на средства от бюджета на НЗОК. В допълнение в последната седмица от преговорите от страна на НЗОК бяха поставени изискания за нови изменения, които не са били предмет на обсъждане преди това.
ПРОЧЕТИ
Корнелия Нинова подаде оставка като лидер на БСП
Част от предложените от НЗОК промени ограничават значително правото на достъп на пациентите до лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, като ги задължават да получат продукти, които те не желаят. Когато на едно електронно предписание са изписани няколко лекарствени продукта, в условия на недостиг и все по-често срещани затруднения на пациентите да открият някои конкретни продукти, се създава императивната невъзможност да се получат поне тези, които са налични. Ако исканите от НЗОК промени влязат в сила, ще се отнемат права на пациентите и ще им се вмени задължение! Български фармацевтичен съюз категорично отказва да участва в създаването на подобни ограничения, които противоречат на основен правен принцип за свободен достъп до здравна грижа, в това число – и на достъп до лекарствени продукти. Второ, в нарушение на националното законодателство и правото на ЕС, НЗОК иска да задължи търговците на дребно с лекарствени продукти да подават верификационни данни и към НЗОК, след като същите верификационни данни вече са им предоставени от органа, който администрира регистъра за верификация – Българска органзация за верификация на лекарствата (БОВЛ). Българският фармацевтичен съюз няма как да подкрепи подобно предложение, тъй като то е в разрез с правната уредба. В процеса на преговори БФС подробно излага мотивите си, които, за съжаление, не са били достатъчно убедителни за представителите на НЗОК. В основата на съображенията на Съюза да не подкрепи предложените от НЗОК промени е съществуващата правна регулация. Предложените промени излизат извън рамките на закона. Българският фармацевтичен съюз е изправен пред хипотезата, в която от 1 април 2023 г. няма да има подписани и влезли в сила Условия и ред и аптеките няма да могат да отпускат лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, което ще е поредната национална криза, пред която ще се изправим за последните две години. БФС е отговорна съсловна организация на магистър-фармацевтите в България и затова информира за проблема, институциите, медиите и пациентите, че от 1 април достъпът на пациентите до заплащани от НЗОК продукти може да бъде преустановен. БФС настоява да се въведат всички възможности за технологичен контрол върху разходването на бюджета на НЗОК при отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни при спазване на действащото законодателство“, се посочва в позицията до медиите.

Абонамент за новините в Telegram